UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

22. saobraćajno obrazovno takmičenje TK – gradačac

1_resize2_resizePrvo ovogodišnje takmičenja 22. ciklusa takmičenja učenika osnovnih škola u saobraćajnoj kulturi započelo je u OŠ Srnice Donje u opštini Gradačac. Dobra organizacija takmičenja i u ovoj godini uključila je i uposlenike policijske uprave kao članove žirija i to Nedžada Osmića i Sadina Bristrića.
Takmičenje je okupilo  sedam osnovnih škola sa dvadeset takmičarki u konkurenciji i  pet  takmičarki van konkurencije, te dvadeset jednog takmičara u konkurenciji i  šest takmičara van konkurencije. Za dalje takmičenja plasiralo se šest djevojčica i pet dječaka i to : Nerma Ibranović, Nejra TaletovićAjdina Doborac, Berina Mašić, Melisa Simnica, Elmina Hanić, a od dječaka Kenan Dervišević, Emir Čandić, Adi Šaldić, Admir Hečić i Hamza Huseinbašić.
Najbolje rezultate postigla je OŠ Ivan Goran Kovačić koja je osvojila 562 boda  što je cca 93% od maksimalnog broja bodova što govori o izjednačenosti znanja kod takmičara.
Ukupno gledano već standardno nastupile su ekipe svih škola sa područja opštine što j već godinama prisutan trend,  iako je nešto manji broj članova saobraćajnih sekcija.
Ukupno rezultati su nešto skromniji nego prošlih godina,  jer je u ovoj godini od svih takmičara samo Melisa Simnica osvojila maksimalan broj bodova.

Rezultati

Djevojčice

1 OŠ Ivan Goran Kovačić Melisa Simnica 50 50 100
2 OŠ Ivan Goran Kovačić Ajdina Doborac 50 49 99
3 OŠ Safvet beg Bašagić Elmina Hanić 50 48 98
4 OŠ Mehmed beg Ljubušak  Nerma Ibranović 45 50 95
5 OŠ Musa Ćazim Ćatić Nejra Taletović 47 47 94
6 OŠ Ivan Goran Kovačić Berina Mašić 47 46 93
7 OŠ Musa Ćazim Ćatić Mersiha Vehabović 34 48 82
8 OŠ Hasan Kikić Amina Pekarić 32 50 82
9 OŠ Safvet beg Bašagić Nedžma Nukić 32 48 80
10 OŠ Edhem Mulabdić Halida Delić 30 49 79
11 OŠ Edhem Mulabdić Mirela Muratović 29 50 79
12 OŠ Hasan Kikić Velida Halikanović 28 50 78
13 OŠ Mehmed beg Ljubušak Emina Ibranović 29 46 75
14 OŠ Edhem Mulabdić Nuhredina Imširović 28 47 75
15 OŠ Safvet beg Bašagić Senada Hećimović 26 47 73
16 OŠ Mehmed beg Ljubušak Adna Ibranović 23 49 72
17 OŠ Musa Ćazim Ćatić Meliha Vehabović 27 44 71
18 OŠ Hamdija Kreševljaković Amina Fejzić 29 39 68
19 OŠ Hamdija Kreševljaković Šejla Ahmić 22 46 68
20 OŠ Hasan Kikić Maida Mujčinović 26 33 59

Dječaci

1 OŠ Musa Ćazim Ćatić Emir Čandžić 46 50 96
2 OŠ Ivan Goran Kovačić Adi Šaldić 45 50 95
3 OŠ Ivan Goran Kovačić Ademir Hečić 44 49 93
4 OŠ Musa Ćazim Ćatić KenanDervišević 42 50 92
5 OŠ Safvet beg Bašagić Hamza Husinbašić 40 50 90
6 OŠ Mehmed beg Ljubušak Nahid Ibranović 37 50 87
7 OŠ Musa Ćazim Ćatić Dino Golać 40 47 87
8 OŠ Hasan Kikić Mahir Pašalić 38 49 87
9 OŠ Safvet beg Bašagić Emil Pezerović 34 50 84
10 OŠ Ivan Goran Kovačić Medin Šečić 32 50 82
11 OŠ Hasan Kikić Nedim Bajramović 32 50 82
12 OŠ Edhem Mulabdić Dino Imširović 32 50 82
13 OŠ Mehmed beg Ljubušak Aziz Ibrišimović 30 50 80
14 OŠ Edhem Mulabdić Elmir Imširović 33 47 80
15 OŠ Hasan Kikić Zinedin Mujčinović 33 46 79
16 OŠ Safvet beg Bašagić Omer Lojić 28 50 78
17 OŠ Hamdija Kreševljaković Selver Selimović 30 47 77
18 OŠ Mehmed beg Ljubušak Muharem Turbić 28 47 75
19 OŠ Hamdija Kreševljaković Abdurahman Rabić 35 39 74
20 OŠ Hamdija Kreševljaković Ajnur Mujkanović 33 35 68
21 OŠ Edhem Mulabdić Senahid Iskrić 25 42 67

Plasman škola

1 OŠ Ivan Goran Kovačić 270 292 562
2 OŠ Musa Ćazim Ćatić 275 247 522
3 OŠ Safvet beg Bašagić 252 251 503
4 OŠ Mehmed beg Ljubušak 242 242 484
5 OŠ Hasan Kikić 248 219 467
6 OŠ Edhem Mulabdić 229 233 462
7 OŠ Hamdija Kreševljaković 219 136 355

3_resize


< < Nazad na početnu stranicu