UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

TOURING POSLOVI
Međunarodna vozačka dozvola
Prilikom putovanja u inostranstvo vozači moraju posjedovati Međunarodnu vozačku dozvolu (MVD). Ovaj dokument, koji predstavlja prepis nacionalne vozačke dozvole na više jezika, na formatu obrasca, koji je određen međunarodnim saobraćajnim propisima, mogu dobiti svi vozači koji posjeduju važeću nacionalnu BH dozvolu.
Međunarodna vozačka dozvola potrebna je prilikom putovanja u većinu zemalja Evrope, a u zemljama u kojima se ne zahtijeva, njeno posjedovanje postaje neophodno ukoliko se u tim zemljama želi voziti automobil sa tamošnjim registarskim tablicama ili rent-a-car vozilo.
MVD se izdaje uz podnošenje na uvid važeće nacionalne dozvole izdate u BiH, lične karte , te dvije fotografije /standardne veličine za dokumenta 3,5 x 4,5 cm/. MVD se izdaje na period od dvije godine, s tim da je taj rok i kraći, ukoliko valjanost vozačke dozvole ističe prije tog roka.
MVD se izdaje na osnovu Ovlašetenja koje je BIHAMK dobio od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine a u skladu s Pravilnikom o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik broj 13/07), odnosno Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik broj 42/11).
Na osnovu Saglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH cijena izdavanja MVD je utvrđena u jedinstvenom iznosu od 30,00 KM na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u iniostranstvu
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom koje prelazi granicu BiH neophodan je dokument za sve vozače koji koriste tuđe vozilo prilikom putovanja van granica BiH. Ovaj dokument služi kao dokaz nadležnim organima zemlje u koju se putuje da vozilo nije otuđeno, odnosno da se vozač njime služi uz izričit pristanak vlasnika.
DTV se izdaje uz prisustvo vlasnika i korisnika vozila. Vlasnik mora predočiti saobraćajnu / prometnu dozvolu, a korisnik BH pasoš.
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom koje prelazi granicu BiH se izdaje na vremenski period do isteka registracije (maksimalno do jedne godine).