UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

23 ciklus saobraćajno obrazovnih takmičenja 2019 – gradačac

1aPrvo takmičenje iz 23. ciklusa saobraćajno obrazovnih takmičenja učenika osnovnih škola održano je za oštinu  Gradača, a domaćin je bila Osnovna škola Ivan Goran Kovačić. Na takmičenju je u konkurenciji uzelo učešće 21 dječak i 21 djevojčica te van koknkurencije 7 djevojčica i 6 dječaka. Postignuti su skromni rezutati daleko ispod nivoa koje se očekivao od ove sredine.

Rezultati

 

Plasman djevojčice

1. OŠ Musa Ćazim Ćatić Nejra Taletović 47 48 95
2. OŠ Safvet beg Bašagić Senada Hećimović 39 50 89
3. OŠ Safvet beg Bašagić Lamija Muratović 37 49 86
4. OŠ Mehmed beg Ljubušak Jasmina Bijelić 36 49 85
5. OŠ Mehmed beg Ljubušak Eldina Kurbašić 37 46 83
6. OŠ Safvet beg Bašagić Belmina Ćustić 36 47 83
7. OŠ Hamdija Kreševljaković Almina Kamberović 33 47 80
8. OŠ Ivan Goran Kovačić Nejla Omerović 32 47 79
9. OŠ Hasan Kikić Nejla Aščić 27 48 75
10. OŠ Ivan Goran Kovačić Inas Širbegović 25 49 74
11. OŠ Ivan Goran Kovačić Dženana Mulić 29 44 73
12. OŠ Hamdija Kreševljaković Melisa Mešanović 24 44 68
13. OŠ Edhem Mulabdić Marizela Velagić 23 45 68
14. OŠ Musa Ćazim Ćatić Anđelina Mujanović 20 44 64
15. OŠ Musa Ćazim Ćatić Ajla Hasičić 17 47 64
16. OŠ Mehmed beg Ljubušak Aida Turbić 16 48 64
17. OŠ Hasan Kikić Emina Arnautović 18 45 63
18. OŠ Hasan Kikić Ajla Smajić 10 42 52
19. OŠ Edhem Mulabdić Mevlida Mustafić 15 36 51
20. OŠ Hamdija Kreševljaković Amina Gluhić 18 26 44
21. OŠ Edhem Mulabdić Amina Durmišević 13 20 33

Plasman dječaci

1. OŠ Ivan Goran Kovačić Danis Arslani 42 50 92
2. OŠ Safvet beg Bašagić Ermin Hanić 39 50 89
3. OŠ Safvet beg Bašagić Nermin Kukuruzović 42 43 85
4. OŠ Musa Ćazim Ćatić Ajdin Baturić 43 40 83
5. OŠ Ivan Goran Kovačić Emil Šarić 31 50 81
6. OŠ Ivan Goran Kovačić Enis Šućurović 31 50 81
7. OŠ Edhem Mulabdić Adem Mešanović 33 46 79
8. OŠ Musa Ćazim Ćatić Dino Golać 28 50 78
9. OŠ Mehmed beg Ljubušak Vedad Bričić 27 50 77
10. OŠ Edhem Mulabdić Adnan Šaldić 30 47 77
11. OŠ Safvet beg Bašagić Ismar Huskić 25 49 74
12. OŠ Hasan Kikić Mirnes Isanović 27 46 73
13. OŠ Mehmed beg Ljubušak Selman Kurbašić 23 50 73
14. OŠ Hamdija Kreševljaković Vedad Čolić 26 46 72
15. OŠ Hasan Kikić Benjamin Bajramović 27 43 70
16. OŠ Musa Ćazim Ćatić Ermin Hodžić 24 45 69
17. OŠ Hamdija Kreševljaković Benjamin Kamberović 21 45 66
18. OŠ Hasan Kikić Eldin Pezerović 18 45 63
19. OŠ Mehmed beg Ljubušak Daris Hrštić 20 41 61
20. OŠ Hamdija Kreševljaković Anes Kamberović 7 49 56
21. OŠ Edhem Mulabdić Ibrahim Mulaomerović 15 41 56

Plasman škola

1 OŠ Safvet beg Bašagić 248 258 506
2 OŠ Ivan Goran Kovačić 254 226 480
3 OŠ Musa Ćazim Ćatić 230 223 453
4 OŠ Mehmed beg Ljubušak Srnice 211 232 443
5 OŠ Hasan Kikić 206 190 396
6 OŠ Hamdija Kreševljaković 194 192 386
7 OŠ Edhem Mulabdić 212 152 364

 


< < Nazad na početnu stranicu