UDRUŽENJE GRAĐANA "TUZAMK" TUZLA

šampionat BiH – ocjenska vožnja spretnosti Ilijaš 2019

ilijaš 2019 resU već tradicionalno dobroj organizaciji Auto moto kluba ilijaš održana je odgođena trka šampionatao OVS Ilijaš 2019. Ekipa Tuzamka učestovala je sa standardnom ekipom od 9 članova i postila očekivane rezultate zauzevši drugo mjesto. Pojedinačno u kalsi 1 Nihad Atiković zauzeo je drugo mejsto, dok je Amir Bešlagić bio četvrti, a Zlatan Atiković osmi. U kloasi 3 Nedim Atiković zauzeo je prvo mjesto, dok je Muris Jahić bio drugi. U kasi žena Amna Husejinefendić biuloa je prav,a u klasi inavalida postroio se klupski tojac Amir Bešlagić, Zlatan Atiković i Sejfo Muhić. Najstariji učesnik takmičenje bio je Adil Bešlagić. Napomenimo i ti da je ekipa sponzora AS Zlaja iz Tuzle zauzela prvo mjejsto u kategoriji sponzora.


23 saobraćajno obrazovno takmičenje Bosne i hercegovine

ekipa 1_resize

Državno saobraćajno obrazovno takmičenje održano je u Bugojnu u organizaciji BIHAMK-a. Ekipa TUZAMK-a postigla je odličan rezultat tako da se za baraž za plasman na Evropsko takmičenje plasirali : Mirna Okić iz Rapatnice koja je zauzela prvo mjesto u plasmanu djevojčica,  dok je Amina Djedović takođe iz Rapatnice  zauzela drugo mjesto, te Amar Salkičić iz Tuzle koje je zauzeo peto mjesto u plasmanu dječaka. Vođe ekipe bili su Amir Bešlagić iz Tuzamk-a, Aleksandra Stipanović iz OŠ Pasci i Elvir Mušić iz OŠ Džakule.


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – kantonalno takmičenje Banovići

Završna U ovoj godini završno kantonalno saobraćajno obrazovno takmičenje vratilo se ponovo u Banoviće i ponovo u organizaciji aktivista Osnovne škole Grivice. Takmičenje je održano u gradskoj kulturno  sportskoj dvorani koja je ponudila zadovoljavajući standard za ovu vrstu takmičenja. Za završno takmičenej plasirale su se 32 djevojčice i  30 dječaka iz 16 škola, a nastupilo je 27 djevojčica i 25 dječaka iz 12 škola. Nakon provedenog eliminatornog testiranja u dugi krug odnosno praktičnu vožnju plasiralo se 15 djevojčica i 11 dječaka. Najbolja škola bila je OŠ Rapatnica Srebrenik ispred OŠ Džakule Gračanica i OŠ Pasci Tuzla. Za državno takmičenje koje će se održati u Bugojnu sredinom juna plasiralo se pet dječaka i pet djevojčica. Saznajte više »


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – tuzla

1_resizeKao posljednje  u nizu opštinskih saobraćajno obrazovnih takmičenja oduvijek je bilo takmičenje za grad Tuzlu. U prvom redu u posljednjih nekoliko godina ovo je postalo jedno od najskromnijih takmičenja po broju učesnika iz razloga što učestvuje nešto iznad 10% škola, a o broju takmičara da ne i govorimo. Takmičenje je održano u Međunarodnoj školi u Tuzli, sa 20 učesnika od čega u konkurenciji  6 djevojčica i 9 dječaka. Za kantonalno takmičenje plasirala se 1 djevojčica i tri dječaka i OŠ Pasci koji već decenijama drži najkvalitetniju saobraćajnu sekciju u Tuzli. Saznajte više »


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – Kalesija

1_resizeIako se takmičenje u Kalesiji uvijek održavalo i za opštine Teočak i Sapna u ovoj godini nažalost ove opštine nisu imali predstavnika. Tako je na takmičenju čiji je domaćin bila  OŠ Vukovije nastupile tek četiri škole iz opštine Kalesija. Nastupilo je 14 učenika i 14 učenika od čega 4 takmičara van konkurencije. Pokazano znanje je bilo nešto lošije nego prošlih godina, s tim da se ove godine na kantonalno takmičenje plasirao samo jedan takmičar. Najbolja škloa bila je OŠ Vukovije sa osvojenih skromnih 431 bodom. Saznajte više »


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – živinice

1_resize

U posljednjih nekoliko godina OŠ Đurđevik organizator je saobraćajno obrazovnih takmičenja za opštinu Živinice. Ovogodišnje takmičenje okupilo je  predstavnike šest škola, sa 17 takmičarki i 18 takmičara, od toga 5 van konkurencije. Pokazani nivo znanja bio je najlošiji u posljednjih nekoliko godina, obzirom da je ovo bila sredina koja je imala evropske takmičare. O lošem rezultatu govori i to da se na kantonalno takmičenje nije plasirao niti jedan takmičar ili takmičarka iz Živinice. Najbolja škola bila je Druga OŠ Živinice koja je ukupno osvojila tek 78% od mogućih bodova. Saznajte više »


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – srebrenik

s1Najzanimljivije opštinsko saobraćajno obrazovno  takmičenje je svakako u opštini Srebrenik. Ovdje, već duži niz godina postoji kvalitetna konkurencija među takmičarima i školama., a najčešće iz ove sredine imamo i evropskog predstavnika. Zato  ovo takmičenje nije samo interesantno po broju takmičara nego i po izuzetnom kvalitetu i rezultatima. Takmičenje je održano u OŠ Sladna  a učestvovalo je 8 škola sa 56 takmičara odnosno 29 djevojčica i 27 dječaka od čega 10 takmičara van konkurencije. Postignuti su rezultati koje su se od ove sredine i očekivali  istina neznatno slabiji nego prošlih godina, ali je značajno to da je 8 takmičara imalo osvojeno preko 95% bodova.  Za kantonalno takmičenje plasiralo se 7 djevojčica i 3 dječaka. Najbolja škola bila je OŠ Rapatnica ispred OŠ Sladna i OŠ Podorašje. Saznajte više »


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – gračanica

Saobraćajno obrazovno takmičenje u Gračanici oduvijek je bilo među najmasovnijim takmičenjima  ne samo zbog broja škola i saobraćajnih sekcija nego i zbog  masovnosti članova sekcija. Tako je na takmičenju učestvovalo  26 djevojčica i  33 dječaka iz 10 škola. Od toga su van konkurencije nastupila 3 dječaka i 1 djevojčica. Uspješan domaćin ovogodišnjeg takmičenja bila je OŠ Gornja Orahovica. Postignuti rezultat je nešto skromniji nego prošlih godina ali je značajno da  se za kantonalno takmičenje plasiralo  6 djevojčica i 5 dječaka. Najbolja škola bila je OŠ Soko, ispred OŠ Džakule i OŠ Malešići. Saznajte više »


Karting spektakl u Mostaru

1Sredinom maja u mostarskom karting trkom zvanično je počela sezona takmičenja u Karting disciplini K01 Šampionata  Bosne i Hercegovine. TUZAMK Tuzla u suorganizaciji sa Karting Arenom SpeedXtreme Mostar su priredili pravi sportski spektakl za ljubitelje karting sporta. Po kalendaru takmičenja ovo je prvo takmičenje u disciplini K01 SAMS-a BiH i boduje se za Šampionat Bosne i Hercegovine, a na samom početku takmičarske sezone 2019. vožene su dvije zasebne trke, a svaka trke je vožena u pet klasa raspoređenih po uzrastu vozača i jačini motora vozila u skladu sa pravilnicima SAMS-a BiH.

 

Rezultati prve trke

Rezultati druge trke

 


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – Kladanj

1111111Kladanjski auto moto klub Karaula već se afirmisao kao dobar organizator saobraćajnog takmičenja za opštinu Kladanj. Domaćin takmičenje ove godine bila je OŠ Stipari. Šteta je što je bilo loše vrijeme, koje već nekoliko posljednjih godina prati ovo takmičenje, jer bi praktični dio takmičenja bio znatnije atraktivniji. Učestvovale su dvije škole sa 14 takmičara, od čega 10 u konkurenciji. Pokazan je skroman rezultat što se od ove sredine nije očekivalo obzirom da je ranijih godina bilo plasiranih takmičara i na evropsko takmičenje. Na žalost na kantonalno takmičenje nije bilo plasiranih takmičara. Saznajte više »


23 CIKLUS SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNIH TAKMIČENJA 2019 – Banovići

1Domaćin saobraćajno obrazovnog takmičenja za opštinu Banovići bila je Osnovna škola Banovići. Dobra organizacija i lijepo vrijeme te prilična broj takmičara i postignuti rezultati obilježili su ovogodišnje takmičenje. Učestvovalo je pet škola sa 20 takmičarki i 21 takmičarem. Postignit je solidan rezultat u skaldu sa dosadašnjim takmičenjima te je vidljivo kao i svake godine da su se izdvojile sredine koje više posvećiju pažnju ovom takmičenju. Tako se za kantonalno takmičenje plasiralo tri učenice i jedan učenik. Najbolja škola bila je OŠ Grivice ispred OŠ Seona i Banovići selo. Saznajte više »


23 ciklus saobraćajno obrazovnih takmičenja 2019 – čelić

1aOsnovna škola Vražići bila je domaćin saobraćajno obrazovnog takmičenja učenika osnovnih škola za opštinu Čelić. Učestvovale su tri škole sa sa 9 takmičara i 9 takmičarki u konkurenciji i dva takmičara i dvije takmičarke van konkurencije. Ukupno gledajući  postignut je skroman rezultat, ali se ipak jedna takmičarka Medić Merima sa 100 osvojenih bodova plasirala na katonalno takmičenje. Saznajte više »


23 ciklus saobraćajno obrazovnih takmičenja 2019 – lukavac

1Već po tradiciji, i to u višegodišnjem periodu, domaćin opštinskog takmičenja za opštinu Lukavac bila je OŠ Poljice, inače najtrofejnija škola na području Tuzlanskog kantona kada je saobraćajno obrazovno takmičenje u pitanju. Lijepo vrijem i dobri domaćini i ovog puta su obilježili takmičenje. Učestvovalo je sedam osnovnih škola sa sa dvadest takmičarki i dvadeset jednim takmičerem u konkurenciji te jednim takmičarem van konkurencije. Saznajte više »


23 ciklus saobraćajno obrazovnih takmičenja 2019 – gradačac

1aPrvo takmičenje iz 23. ciklusa saobraćajno obrazovnih takmičenja učenika osnovnih škola održano je za oštinu  Gradača, a domaćin je bila Osnovna škola Ivan Goran Kovačić. Na takmičenju je u konkurenciji uzelo učešće 21 dječak i 21 djevojčica te van koknkurencije 7 djevojčica i 6 dječaka. Postignuti su skromni rezutati daleko ispod nivoa koje se očekivao od ove sredine.

Saznajte više »


priznanje članovima tuzamk-a

1aaaNa svečanoj sjednici održanioj početkom februara mjeseca u Sarajevu dodijeljene su značke i plakete BIHAMK-a članovima klubova. Na prijedlog Tuzamk-a srebrnu plaketa dodijeljena je doo Babilon kao doprinos u razvoju karting sporta, a srebrna značka dodijeljena je Lepić Bojanu članu sportske sekcije Tuzamk-a. Na prijedlog Tuzamk-a i SAMSBiH srebrna značka dodijeljena je i Almiru Bajriću višegodišnjem Šampionu karting sporta i aktivisti u organizaciji kartnig takmičenja. Fuad Kavazović iz Srebrenika proglašen je za najboljeg nastavnika, rukovodioca saobraćajne sekcije te je dobio je posebno priznanje i novačnu nagradu, a njegova škola OŠ Rapatnica proglašena je za najbolju školu.